Bạn chưa đăng nhập.
Đăng nhập

Đăng nhập

 

Nghiên cứu về môn đệ trực tuyến PCG

Phòng Giáo dục Toàn cầu của Hội thánh Ngũ tuần của Hội thánh Đức Chúa Trời Thế giới rất tâm huyết và cam kết đào tạo môn đồ trên khắp thế giới. Chúng tôi mong mỏi được thấy mọi thành viên của Giáo hội toàn cầu được trang bị đầy đủ và được trao quyền để sống theo đức tin của họ. Vì lý do này, chúng tôi vui mừng cung cấp loạt bài Đời sống Cơ đốc và Phục vụ Cơ đốc mà chúng tôi tin rằng là những khóa học phát triển nền tảng thuộc linh, dễ sử dụng và dễ hiểu.  

 

Đời sống Cơ đốc  

Đời sống Cơ đốc là một chương trình gồm 18 khóa học được thiết kế để giới thiệu những tín đồ mới đến với lối sống Cơ đốc. Trong loạt bài này, người tin Chúa sẽ biết ý nghĩa thực sự của việc theo Đấng Christ. Loạt bài này cũng có thể được sử dụng như một định hướng lại cho những tín đồ lớn tuổi mong muốn được làm mới trên nền tảng đức tin của họ.  

 

Người Đầy Tớ 

Chuỗi Người Đầy Tớ là một chương trình gồm 18 khóa học nhằm trang bị cho toàn bộ con người để sử dụng các ân tứ thuộc linh của họ và tạo ra sự khác biệt trong Nước Trời. Trong loạt bài này, mỗi thành viên của Hội Thánh được khuyến khích và được ủy thác để làm công việc của Chúa. Loạt bài này là một nguồn tài liệu tuyệt vời cho mọi Cơ đốc nhân!  

  

Đăng ký như thế nào

Với tư cách là Người Truyền giáo Giáo dục Toàn cầu cho Hội thánh Ngũ tuần của Đức Chúa Trời, Anna Warren là người liên hệ của bạn cho tất cả các nghiên cứu môn đồ trực tuyến.

 

CÂU HỎI  Email globaleducation@pcg.org

Sẵn sàng đăng ký?  Điền vào biểu mẫu trực tuyến bằng cách nhấp vào ở đây  

 

Anna Warren là Nhà truyền giáo Giáo dục Toàn cầu cho Hội thánh Ngũ tuần của Đức Chúa Trời. Là một sinh viên tốt nghiệp Cử nhân mục vụ và là mục sư được công nhận, niềm khát vọng của Anna là làm cho việc giáo dục thần học, đào tạo thực hành và đào tạo thuộc linh có thể tiếp cận được với mọi lãnh đạo của mục vụ. Với tâm huyết muốn xây dựng cho một “hội thánh truyền giáo”, cô ấy mong muốn tạo ra chương trình giảng dạy cho các trường học trên toàn cầu. Anna được kêu gọi qua lời của Chúa Giê-xu chép trong Ma-thi-ơ 28: 18-20, tin rằng tất cả đều được kêu gọi để “môn đồ hóa”, bất kể là đi trên cánh đồng truyền giáo hay biến thành phố địa phương trở thành một mục vụ của riêng mình.